Førstehjælp for fysioterapeuter

Vil du byde dine patienter den største sikkerhed, når kommer i din fysioterapiklinik?

Vi klæder personalet på til, at yde livreddende førstehjælp, så de er klar til at træde til ved hjertestop. Ved hjertestop er hurtig opstart af genoplivning med hjerte-/lungeredning og stød fra en hjertestarter den absolut vigtigste handling, inden en ambulance når frem, og derfor er det vigtigt at personalet er klædt på til at starte genoplivning!

Vi tilpasser undervisning og træning i førstehjælp til jeres behov og ser fx på

  • behandles primært voksne, eller her der også mange børn i behandling?
  • pladsforhold til undervisningen
  • vil deltagerne forberede sig online forud for kurset?

Når vi gennemfører undervisning og træning i førstehjælp udsteder vi altid bevis for træningen (når den er udført tilfredsstillende) til alle deltagere.

Læs mere om akkriditeringskravene til førstehjælp / genoplivning og træning i BLS for fyisoterapeuter IKAS – 07 Førstehjælp – Fysioterapipraksis