Førstehjælp for sundhedsaktører

Driver du en privatpraktiserende praksis indenfor det sundhedsfaglige område, vil du formentlig være underlagt krav om jævnlig undervisning i genoplivning

  • Førstehjælp for fysioterapeuter
  • Førstehjælp for tandlæger