Førstehjælp ombord

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport er Dansk Førstehjælpsråds kursus til dig som står med ansvaret ved sejlads i erhvervsmæssig sammenhæng, uanset om der er tale om kajak, SUP eller kano instruktion, eller bådfører af ribbåde eller andre mindre både som medtager betalende passagerer.

Bestil kursusplads: førstehjælp ombord

Kursusindhold

På førstehjælpskurset er en funktionsuddannelse under Dansk Førstehjælpsråd, hvor du lærer du kommer igennem følgende moduler:

  • Førstehjælp ved hjertestop
  • Førstehjælp ved ulykker, del 2
  • Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger
  • Førstehjælp ved akutte sygdomme
  • Førstehjælp ved livstruende blødninger

Kurset varer 8 effektive timer, og for alle deltagere som demonstrerer tilfredsstillende evener i alle kursets moduler, udstedes et kursusbevis.

Beviset har en gyldighed på 2 år, og kan inden udløb fornyes ved et kortere genopfriskningskursus.

Førstehjælp ombord hos dig eller hos os?

Kurset kan bestillet som et fuldt kursus, afholdt på din lokation, hvor du sørger for lokaler, deltagere og eventuel forplejning.

Du kan også tilmelde dig et af vore åbne førstehjælp ombord kurser her. Her har vi sørget for lokation, flere kursusdeltagere og forplejning. Nye kursusdatoer tilføjes løbende, så tjek forbi, eller tilmeld dig vores interesseliste (under udarbejdelse)

Ønsker du et kursus en bestemt dato eller i et bestemt område, men kan du ikke skaffe deltagere nok til, at det er rentabelt for jer?

Kontakt os for en snak om, hvordan du får oprettet et åbent kursus der matcher dine ønsker – jo flere deltagere du selv kan samle, des større er sandsynligheden for, at vi kan få kurset op at stå.