Hvad gør hjertestarteren?

Hjertestarteren en elektronisk enhed, som via et elektrisk stød, kan hjælpe et hjerte igang med at slå, efter en person er faldet om med hjertestop.

Hjertestarteren er meget enkel at bruge bruge, og kræver blot 3 ting, nemlig at den(s):

  1. bliver hentet
  2. bliver tændt
  3. instruktioner bliver fulgt

Ring 1 – 1 – 2 og begynd hjertelungeredning

Den første forudsætning for at tage hjertestarteren i brug, er at den bliver hentet. Det er dog ikke nødvendigvis dig selv der skal hente den. Afhængig af afstanden til den nærmeste hjertestarter, kan det være en omkringstående, eller en hjerteløber, der bliver sendt af sted. Når du ringer 1 1 2 vil den sundhedsfaglige medabejder, som vejleder dig, fortælle dig hvordan du skal forholde dig. Er i flere tilstede, eller har du selv overskud til det, mens du alarmerer, så påbegynd straks hjertemassage og kunstigt åndedræt – undgå at spilde vigtige minutter. TIP: det er altid godt vide, hvor man befinder sig, hvis man får brug for hjælp – læs hvordan du kan finde adressen

Hvordan anvendes hjertestarteren?

Når der bliver tændt for hjertestarteren, vil den begynde at guide dig. Guidningen foregår som regel i et roligt tempo, og hjertestarteren vil ikke fortsætte, inden begge elektroder er placeret. Har du været på kursus i brug af hjertestarter, føler du dig måske så sikker i brugen, at blot placerer elektroderne. Det kan du roligt gøre – så snart hjertestarteren registrerer at begge elektroder har hudkontakt, vil den begynde at analysere. Analysen vil afgøre om hjertestarteren anbefaler stød eller ej.

Placér hjertestarterens pads

Når hjertestarteren er tændt, vil den guide dig til fjerne alt tøj fra personens overkrop. Når alt tøj er fjernet, skal du placere elektroder / pads, som vist på tegningen. Tag én elektroede ad gangen. Når begge elektroder er placeret, vil hjertestarteren påbegynde analyse af personen hjerterytme. Hold afstand mens der analyseres.

Efter analysen vil du få en af følgende beskeder

Hjertestarteren anbefaler stød – stød anbefales

Sørg for at alle, inkl. dig selv, holder afstand til personen. Find stødknappen og afvent klarsignalet. Sig højt: Alle væk, der stødes, kontrollér igen at alle er væk, tryk på stødknappen. Strak efter stødet er afgivet, kan du fortsætte hjertelungeredning. Start altid med 30 tryk, da hjertet har brug for hjælp til, at komme rigtigt i gang efter stødet.

Stød anbefales ikke

Fortsæt med hjertemassage og kunstigt åndedræt (hjertelungeredning), medmindre der er tydelige livstegn.

Lad hjertestarterens elektroder sidde efter vellykket genoplivning

Viser personen tydelige livstegn (naturlig vejrtrækning og eventuelt kontrollerede bevægelser, kan du stoppe hjertelungeredning. Men lad elektroderne sidde på, så er de klar, hvis personen får et nyt hjertestop.

Hvad gør jeg med hjertestarteren efter brug?

Lad den gå med i ambulancen, så kan der udlæses data på hospitalet, og hjertestarteren kan få nye elektroder, så den er klar til brug igen, når den kommer tilbage i skabet. Har den ikke været i brug, kan den blot sættes tilbage, hvor den kom fra.

Ønsker du et kursus i hjertelungeredning og brug af hjertestarter?

Find vores forskellige standardkurser, som følger guidelines fra Europæisk Råd for Genoplivning – ERC. VI afholder primært kurser for virksomheder, skoler/institutioner og foreninger, men vi har også enkelte åbne kurser i hjertemassage, kunstigt åndedræt og hjertestarter, som du kan deltage i som enkeltperson.

Hvordan finder jeg adressen?

Når du ringer 1 1 2 for at få hjælp, er det vigtigt at alarmcentralen får adressen eller din præcise lokation. Heldigvis sender nutidens mobiltelefoner automatisk dine GPS koordinater til alarmoperatøren, når du ringer 1 1 2, men det er altid rart at kunne bekræfte lokationer.

På stranden

Det er sjældent at stranden lige har et vejnavn og husnummer, men til gengæld har de fleste strande et unikt redningsnummer, som alarmcentralen og det lokale redningsberedskab, bruger til at sørge for, at hjælpen når hurtigst muligt frem til dig.

Redningsnummeret/strandnummeret kendes på den grønne baggrundsfarve med et hvidt tekstfelt. I tekstfeltet er redningsnummeret angivet med sort skrift.

Redningsnummer, Styrpåhjertestarteren.dk
Redningsnummeret F239 findes lidt nord for Fregatten Jylland i Ebeltoft. Find alle redningsnummre på www.respektforvand.dk

På www.respektforvand.dk finder du en komplet oversigt over samtlige redningsnumre i Danmark, samt masser af nyttige tips til en sikker strandtur.

På landevejen eller motorvejen?

Langs alle større veje finder du oplysning om vejens nummer samt hvor på vejen du befinder dig med en km angivelse

Gør dig synlig på adressen

Uanset hvor hjælpen skal finde dig, er det altid en god idé, at du gør dig synlig ved nærmeste større vej, så redningsmandskabet hurtigt kan finde frem til den tilskadekomne

Vil du vide mere om, hvordan du kan hjælpe i nødsituation?

Hos Styrpåhjertestarteren.dk klæder vi både foreninger, virksomheder og private på til, at kunne hjælpe i en akut opstået nødsituation, og selv om adressen er vigtig, for at kunne få hjælpen hurtigt frem, vil vi også rigtig gerne lære dig, hvordan du kan hjælpe, indtil den professionelle hjælp når frem – din hjælp kan være den afgørende forskel på liv og død, så tøv ikke med at kontakte os, for at høre mere om kurser i genoplivning eller vandsikkerhed.

Sikkerhed ved åbent vand

Kurset er for alle, der laver aktiviteter ved åbent vand, men særligt målrettet lærere og pædagoger

Laver du aktiviter ved / på åbent vand med elever eller andre børnegrupper? Har du helt styr på sikkerheden?

Elelrs får du her muligheden for at deltage i en kompetencegivende åbent vand-uddannelsesdag, hvor du bliver klædt på med den nødvendige viden og kompetencer, der kræves for at være klædt på til at kunne varetage opgaven som ansvarlig voksen ved åbent vand.

Vi kommer omkring de forskellige risici der skal til for at forebygge drukneulykker, og du bliver klædt på til at handle, hvis uheldet alligevel er ude.  

Kurset henvender sig til undervisere, pædagoger og vejledere, som gennemfører vandaktiviteter i åbent vand, herunder SUP, kano- og kajakaktiviteter samt udflugter til stranden.

Programmet for dagen ser således ud

08.30 – 10.30     Kursus i genoplivning med brug af hjertestarter (online forberedelse nødvendigt)

10.45 – 11.45     Gennemgang af strandforhold, baderåd, sikkerhed                         

11.45 – 12.15     Frokost på stranden 

12.15 – 15.00     Vandaktiviteter, øvelser og Åbent vand underviserprøve. 

Der vil blive serveret sandwich og vand på stranden til frokost.

Pris for hele dagen

780 kr. eklskl. moms men inkl. frokost, certifikater* (ERC, genoplivning med hjertestarter + Åbent vand underviserprøve)  

Certificater udstedes når kravene til beståelse er opnået.

Yderligere info / tilmelding via mail

Lær hjertemassage på kort tid

På bare 1,5 time klæder vi jeres medarbejdere på, så de har styr på både hjertestarteren og den ligeså vigtige hjertelungeredning.

Forbered jer individuelt – spar tid på kursus

I samarbejde med Life Saving World udbyder vi kursus i genoplivning / førstehjælp ved hjertestop – lær hjertemassage på kort tid. Her forbereder kursisterne sig individuelt med online teori og -prøve, når det passer dem. Når teorien er på plads, mødes kursisterne blot 90 minutter til praktisk træning med en instruktør.

Få kursister per instruktør

Den praktiske træning er tilrettelagt med maks 8 kursister pr. instruktør. Herved sikres at alle kursister får maksimalt ud af de 90 minutter, hvor der er fokus på den praktiske del, som hjertemassage, kunstigt åndedræt og brug at hjertestarter.

Med vores kursus førstehjælp ved hjertestop, får du klædt dine medarbejdere godt på til, at håndtere en situation på arbejdspladsen.

Genoplivning – Godkendt kursusudbyder

Genoplivning: Vi er nu godkendt kursusudbyder fra både Life Saving World – LSW og Eurorpean Resuscitation Counsil – ERC / Dansk Råd For Genoplivning – DRG. Det betyder at du fremover vil se Styrpåhjertestarteren.dk som udsteder af beviset, når du har været på kursus i hjertelungeredning. Du vil dog forsat finde dit bevis og dine online kursusmaterialer på henholdsvis cosy.erc.org (ERC / DRG) og Lifesavingworld.com.

Med godkendelsen som kursusubyder har vi nu også muligheden for at supervision af dig, som har gennemført et ERC instruktørkursus. ERC instruktørkursus udbydes bl.a. som en del af Dansk Svømmeunions Bassinlivredderdommerkursus, og som en del af Hjerteforeningens Giv liv instuktørkursus. Har du gennemført et af disse kurser indenfor de seneste 24 måneder, kan du læse mere om, at blive instruktør i genoplivning.

Kurserne fra Life Savingworld og ERC har hver sine fordele, som du kan læse mere om under kurser i genoplivning.

Har din virksomhed behov for undervisning af alle medabejdere i hjertelungeredning og brug af hjertestarter? Lad os sammen finde den bedste løsning for jer. Uanset om der er tale om et enkelt kursus med op til 6 deltagere, eller I er en større medarbejderflok. Vi kan også hjælpe, hvis I ønsker at få uddannet jeres egne instruktører i genoplivning, til at forestå intern uddannelse og vedligehold af medarbejdernes kompetencer. Har I eget instruktørkorps, kan I lade Styrpåhjertestarteren stå for kvalitetssikring og kursusadministration. Kontakt os og lad os få en snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe din virksomhed, til at få helt styr på sikkerheden.

Vi glæder os til at hjælpe din virksomhed med at få styr på sikkerheden! Kontakt os.

Genoplivning - kursus i Hjertemassage og hjertestarter
Genoplivning – kursus i Hjertemassage og hjertestarter